reserveren en beschikbaarheid

Reserveren
Reserveringen voor b&b Huis en Gaard kun je doen via de site van airbnb.
Wil je weten wanneer je kunt vertoeven in b&b Huis en Gaard?
check de kalender
Aansprakelijkheid
b&b Huis en Gaard is niet aansprakelijk voor schade welke de gebruikers gedurende hun verblijf in de gebouwen c.q op het terrein lijden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld welke aan b&b Huis en Gaard toe te rekenen is.
m.i.v. 1 mei 2014

Hallo, leuk dat je de site van b&b Huis en Gaard
bezoekt. Heb je vragen, wil je meer informatie,
neem gerust contact met me op via airbnb.